Tiên Hiệp Truyền Kỳ 3 1+

mobile

Link Dự Phòng

10088xếp hạng

4.9 

tuổi

18+

tuổi

bảng xếp hạng

#1

ứng dụng

kích cỡ

28.66

M

Cho điểm cùng bình luận
4.9

Max điểm 5 Phân

19k điểm

Chức năng mới

1.0

Tin tức
 • Lớn nhỏ

  4.5 MB

 • Kiêm dung tính

  Android Hệ thống Hoặc iOS 8.0 Hoặc cao hơn phiên bản. Cùng iPhone Cùng iPod touch .

 • Ngôn ngữ

  Tiếng Việt

 • Tuổi tác phân cấp

  Hạn 18 Tuổi trở lên

 • Copyright

  © Longca Mobile Games Inc

 • Giá cả

  Miễn phí

 • Tư ẩn chính sách